Need help? Call us 0123 - 45 67 89

Administratie

Een goed georganiseerde en bijgewerkte administratie is van groot belang voor de continuïteit van uw onderneming. U wilt op elke moment weten hoe de stand van zaken binnen uw onderneming is en of er bijgestuurd moet worden. Wij verzorgen de administratie naar uw wens maandelijks of per kwartaal zodat u goed inzicht blijft houden in hoe uw onderneming draait. Na afloop van het jaar ontvangt u van ons een een rapport met de jaarcijfers. Indien u zelf de administratie bijhoudt kunnen wij ook eenmaal per jaar de jaarcijfers voor u verzorgen.

Belastingen

Als ondernemer komt u in aanraking met diverse belastingen. Wij kunnen o.a.de volgende belastingaangiften voor u verzorgen:

-    Omzetbelasting

-    Loonbelasting

-    Vennootschapsbelasting

-    Inkomstenbelasting


Salarissen

Heeft u personeel in dienst of denkt u erover om personeel in dienst te nemen, dan kunnen wij de loonadministratie voor u verzorgen.

Heeft u nog geen personeel in dienst maar denkt u erover na om personeel in dienst te nemen, dan zetten wij graag de voor- en nadelen met u op een rijtje.

Wij kunnen uw aanmelding als werkgever bij de belastingdienst voor u verzorgen. Wij kijken samen met u of u onder een CAO valt en welke CAO dat dan zou zijn. Wij kunnen voor u uw aansluiting bij het pensioenfonds regelen indien dat op u van toepassing is.  Wij verzorgen de loonstroken voor u en dienen de aangifte loonbelasting in bij de belastingdienst.

Overige diensten

Wij kunnen u bij meer zaken van dienst zijn.

Verhuurt u bijvoorbeeld meer dan 10 sociale huurwoningen dan moet u aangifte verhuurderheffing doen. Ook deze kunnen wij voor u verzorgen. Meer informatie over de verhuurderheffing vind u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/inhoud/verhuurderheffing